Plantskola

Plantor och utrustning

Det finns flera olika sorters plantor. Täckrotsplantor är vanligast i norra Sverige och barrotsplantor i söder. Därutöver finns hybridplantor.

Täckrotsplantor

Det finns flera typer av täckrotsplantor. Fördelarna med dessa plantor är att de är relativt billiga, lätta att transportera och framförallt, du kan sätta många plantor om dagen.

När du planterar med täckrotsplantor är det viktigt att markberedningen är väl utförd. Du kan använda nästan alla typer av planteringsverktyg vid täckrotsplantering. De vanligaste verktygen är plantrör och hålpipa.

Barrotsplantor

Barrotsplantor har som namnet antyder öppna rötter och är därför känsliga för uttorkning. Fördelarna med barrotsplantor är att eftersom de odlats under flera år är de stora nog att kunna konkurrera med hyggesvegetationen. Barrotsplantor kan du med fördel också använda vid hjälpplantering, även i södra Sverige. Korttidsförvaring av barrotsplantor bör ske på sval och skuggig plats, till exempel i en källare.

Skydda rötterna mot torka

När du planterar barrotsplantor är det bra att bära plantorna i hinkar med en fuktig duk i botten och över rötterna som skydd. Du kan också bära plantorna i en jutesäck om du håller den ordentligt fuktig.

Borr eller hacka för stora täckrotsplantor

När du planterar stora täckrotsplantor ska du använda planteringsborr eller planthacka. Hackan är praktisk för att förbättra markberedningen. Arbetstekniken blir ungefär lika med båda verktygen men borren kräver mer omsorg och arbetsteknik.

Hybridplantor

Det finns mellanvarianter av täckrotsplantor och barrotsplantor. Dessa kallas hybridplantor. De används i huvudsak i södra delen av landet. Hybridplantan odlar du först som täckrotsplanta. Därefter sätts de ut på friland. På friland övergår den sedan till att bli en barrotsplanta. Plantan har delvis bara och oskyddade rötter men får ett mer koncentrerat rotsystem än en traditionell barrotsplanta.

Använd en bra bärsele för bekväm plantering

Istället för att köpa egen utrustning kan du ofta låna utrustning som sele eller bäranordning för plantlådan från plantleverantören. Prova innan så att allt passar och känns bra.

  • Senast uppdaterad: 2021-05-17