Kampanjbild Bra produktion - skog med variation!

Skog med variation

Bra produktion innebär inte bara hög virkestillväxt. Det innebär även att överväga risker och utvärdera olika möjligheter på kort och lång sikt.

Som skogsägare kan du ha flera olika mål med din skog. Vill du ha lövskog, blandskog, hyggesfritt? Vill du satsa på ett mer intensivt brukande med fokus på virkesproduktion? Du kan göra skogsskötseln mer utmanande och intressant genom att testa olika metoder. 

  • Senast uppdaterad: 2017-10-11