Närbild på boklöv tidig vår. Foto: @ Camilla Zilo

Skog med variation

Som skogsägare kan du ha flera olika mål med din skog. Vill du ha lövskog, blandskog, hyggesfritt? Vill du satsa på ett mer intensivt brukande med fokus på virkesproduktion?

Genom att testa olika metoder kan du göra skogsskötseln mer utmanande och intressant.  Med variation i brukandet kan du ta tillvara skogens olika värden och skapa en skog som är till nytta för dig och glädje för andra. Då sprider du också riskerna och bidrar till en mer varierad landskapsbild. 

  • Senast uppdaterad: 2022-09-23