Kampanjbild;  Bra produktion - en skog med variation

Skog med variation

Bra produktion innebär inte bara hög virkestillväxt. Det innebär även att överväga risker och utvärdera olika möjligheter på kort och lång sikt.

Som skogsägare kan du ha flera olika mål med din skog. Vill du ha lövskog, blandskog, hyggesfritt? Vill du satsa på ett mer intensivt brukande med fokus på virkesproduktion?  

Du kan göra skogsskötseln mer utmanande och intressant genom att testa olika metoder. Med variation i brukandet kan du ta tillvara skogens olika värden och skapa en skog som är till nytta för dig och glädje för andra. Då sprider du också riskerna och bidrar till en mer varierad landskapsbild.

  • Senast uppdaterad: 2017-10-11