Pechorafloden i Ryssland. Foto: Kristian Svedberg

Skogsskötsel för friluftsliv rekreation

Här tar Skogsskötselserien upp hur skogsskötseln kan anpassas till friluftsliv och rekreation. Det inleds med ett avsnitt om människors friluftsvanor och attityder innan den operativa skogsskötseln beskrivs.

Friluftsliv och rekreation är en del av det som kallas skogens sociala värden. Det är ett förhållandevis nytt ämne för skogsforskningen.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09