Skogskötselserien omslag

Sådd

Sådd är en metod för lite magrare marker från främst Mellansverige och norrut. Vanligast är tallsådd, men även bestånd av contortatall anläggs genom sådd.

En lyckad sådd ger ett rikligt plantuppslag som kan utvecklas till skog med träd av hög kvalitet. Sådd kräver normalt tidig röjning för bra beståndsutveckling. I detta kapitel kan du läsa om biologin bakom sådd, men också om hur sådd utförs praktiskt.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09