Naturlig föryngring av tall och gran

Naturlig föryngring är en viktig metod i svenskt skogsbruk och som rätt utförd på lämplig mark ger en bra start för värdefull skogsproduktion.

De biologiska förutsättningarna för fröproduktion, groning och plantornas första utveckling beskrivs i detalj, liksom den praktiska arbetsgången för naturlig föryngring med frö- och skärmträd för tall respektive gran.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-09