man som röjer lövskog

Värmland: Skötsel av lövskog

15 maj - 15 maj

Välkommen till en kurs om lövskogsskötsel i Segerstad den 15 maj.

Vid den här träffen tittar och pratar vi om föryngringsmetoder och skötsel av lövskog. Vi berör ämnen som förädlade plantor, hägn, röjning, gallring av lövträd och skaderisker. Vi informerar även om de ekonomiska stöden för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) och Ädellöv.

  • Tid: 15 maj klockan 10-15
  • Plats: Segerstad

Skogsstyrelsen bjuder på lunch och fika!

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 8 maj.

Anmälan till kurs om lövskogsskötsel

Jag identifierar mig som
I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet