Man som tittar in i kameran

Västernorrland: Kurs om kulturmiljövård i skogen

03 juni - 03 juni

Välkommen på en kurs där du lär dig mer om kulturmiljövård i skogen - Örnsköldsvik 3 juni.

Under den här kursen får du ökad kunskap om forn- och kulturlämningar och den hänsyn som ska tas till dem så att de inte skadas vid skogsbruksåtgärder. Vi besöker olika lämningar och diskuterar deras historik, hänsynsbehov och skötselbehov.

Kursen riktar sig både till skogsägare och yrkesverksamma inom skogsbruk.

Träffen hålls i fält i Örnsköldsvik den 3 juni kl. 12.30-17. Skogsstyrelsen bjuder på lunch och fika.

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 27 maj.

Anmälan till kurs om kulturmiljövård i skogen

Jag identifierar mig som
I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet