Väg i skogslandskap.

Stöd för kompetensutveckling

Stödet går inte att söka just nu.

Detaljerade beskrivningar om respektive utlysning, villkor och ansökningar finns under Relaterade webbsidor. Där hittar du också mer information om de ämnesområden som är aktuella.

Allmänt om stödet kompetensutveckling

Du kan få stöd för insatser inom kunskapsöverföring och information som bidrar till ett hållbart skogsbruk. De här ämnesområdena är prioriterade:

  • Minskad försurning
  • Förebygga effekter av klimatpåverkan
  • Ökad biologisk mångfald i skogen
  • Skogsskötsel med hänsyn till miljö- och sociala värden samt kulturmiljön
  • Motverka markskador inom skogsbruk
  • En viltstam i balans
  • Skogens påverkan på vatten

Vem kan söka stödet?

Företag eller organisationer som anordnar kompetensutveckling kan söka. I förra landsbygdsprogrammet kunde även enskilda personer söka stöd för att till exempel gå en kurs, men det är inte längre möjligt.

När kan jag söka?

Kompetensutvecklingsstödet söker du via utlysningar. En utlysning innebär att vi talar om inom vilket ämnesområde och när du kan söka stödet. Vi informerar löpande om ämnesområden och datum för utlysningar på den här sidan.

  • Senast uppdaterad: 2022-06-29