Väg i landskap
. Foto Michael Ekstrand

Stöd för kompetensutveckling

Just nu har Skogsstyrelsen inga utlysningar ute inom stödet kompetensutveckling.

Vad kan jag få stöd för?

Du kan få stöd för insatser inom kunskapsöverföring och information som bidrar till ett hållbart skogsbruk. De här ämnesområdena är prioriterade:

  • Förebygga effekter av klimatpåverkan
  • Skogsskötsel med hänsyn till miljö- och sociala värden samt kulturmiljön
  • Minskad försurning
  • Ökad biologisk mångfald i skogen
  • Motverka markskador inom skogsbruk (utlyst 20160201 - 20160401)
  • En viltstam i balans (utlyst 20160919 - 20161118)
  • Skogens påverkan på vatten (utlyst 20170213 - 20170410)

Vem kan söka stödet?

Företag eller organisationer som anordnar kompetensutveckling.

När kan jag söka?

Kompetensutvecklingsstödet kommer att kunna sökas via utlysningar. En utlysning innebär att vi talar om inom vilket ämnesområde och när du kan söka stödet. Vi informerar löpande om ämnesområden och datum för utlysningar på den här sidan.

Budget

Totalt 75 miljoner kronor finns att söka 2016-2020.

Bra att veta

Det är bara den som anordnar kompetensutveckling och information som kan söka stöd. I förra landsbygdsprogrammet kunde även enskilda personer söka stöd för att till exempel gå en kurs, men det är inte längre möjligt.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-22