Snöbrott. Foto: Mattias Sparf

Omfattande snöbrott i sydöstra Skåne

Nyhet | Regionalt - 20 mars 2024

Skogar i sydöstra Skåne, främst i området mellan Vitaby, Huaröd, Önneköp, Vallarum, Lövestad och Sankt Olof, har under vintern drabbats av omfattande snöbrott. Snöbrott orsakas av tung snö som frusit fast i kronorna och där stammen sedan knäckts av vindar. Skadorna förekommer i stort sett alla granbestånd. Värst drabbade är nygallrade granbestånd i ålder 20–40 år.

Se över din skog för att bedöma skadorna

Om du upptäcker skador, kontakta din inköpare och planera upparbetning. För att få ut toppar som annars inte går till gagnvirke kan det vara ett alternativ att ta de skadade träden som energisortiment. Är skogen försäkrad bör du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

Tänk också på säkerheten – att arbeta i skadad skog kan vara mycket farligt.

Kom ihåg att anmäla avverkning

Om det skadade området efter upparbetning uppgår till mer än 0,5 hektar ska avverkningen anmälas till Skogsstyrelsen 6 veckor innan du planerar att påbörja åtgärden.

För närvarande beviljas inga dispenser med anledning av den åttatandade granbarkborrens kommande svärmning. Eftersom merparten av de skadade träden är klenare än vad den åttatandade granbarkborren brukar välja för sin förökning, bedöms risken för uppförökning av populationen vara låg. Däremot kan bifall för dispens från sexveckorsregeln ges med anledning av samordning med pågående avverkning på annan fastighet.

Undantag om lägsta ålder för föryngringsavverkning

Du kan även behöva ansöka om ett undantag från bestämmelserna om lägsta ålder för föryngringsavverkning (LSÅ) ifall skogen är för ung. Om beståndet är så pass skadat att återbeskogningsplikt gäller enligt 5 § SVL behöver du inte ansöka om undantag, då räcker det med att du skickar in en vanlig avverkningsanmälan.