Snöbrottsskadad skog Östra Skåne. Foto: Magnus Bondesson

Vintern knäckte många träd i Värmlands län – ökad risk för granbarkborre

Pressmeddelande | Regionalt - 12 april 2024

Under vinterns oväder har ovanligt många träd fallit eller knäckts av tung snö i Värmland. Det ökar risken för angrepp av skadeinsekten granbarkborre som gärna söker sig till nedsatta och skadade träd. Skogsstyrelsen uppmanar nu därför skogsägare i länet att ta ut de skadade träden för att minska riskerna för nya angrepp i sommar.

– Skadade träd innebär rena turboeffekten för angrepp av granbarkborre – eftersom den väljer skadade och försvagade granar att föröka sig i. Men går skogsägaren igenom sin skog och tar ut de träd som blåst ner eller skadats så minskar vi tillsammans risken för en ny angreppsvåg, säger Lennart Svensson, Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare.

Efter den torra och varma sommaren 2018 exploderade omfattningen av angrepp från granbarkborre som beräknas ha dödat skog värd minst 20 miljarder kronor sedan dess, främst i landets södra delar. Glädjande nog har angreppen minskat vid de senaste årens inventeringar och därför är det nu viktigt med fortsatta insatser för att angreppen inte ska blossa upp igen.

Spridda skador över stora delar

Under vintern har återkommande snöoväder orsakat stora mängder tung blötsnö som fryst fast och till slut knäckt grenar och stam, så kallade snöbrott. Det finns också nedblåsta granar på många platser som behöver tas omhand. Enligt Skogsstyrelsens skadesamordnare som finns i varje län, är skadorna sprida över Götaland och Svealand. Värmland tillhör de län som drabbats värst. Snö och blåst i januari och februari gav en del snöbrott och vindfällen i sydvästra delen av länet, främst i Säffle och Grums kommuner.

Västra Götaland drabbades av nedblåsta träd efter stormen Louis i februari och i Dalsland har främst de södra delarna drabbats av spridda träd som fallit.

Varierad skog minskar riskerna

För att minska risken för angrepp av framför allt granbarkborren rekommenderar Skogsstyrelsen att man ser över sin skog, fäller och tar ut de skadade eller nedblåsta granarna. Även avbrutna grövre trädtoppar behöver forslas bort eller behandlas så att insekter inte kan använda dem för att föröka sig i.

– På sikt handlar det också om att ha en variation i skogen av trädslag, ålder och skötsel för att minska risken för stormfällningar och omfattande insektsangrepp, , säger Lennart Svensson.

Den som arbetar i snöskadad och stormfälld skog behöver också tänka på säkerheten. Arbetet medför ökade risker, särskilt om brutna toppar inte fallit till marken utan hänger kvar från knäckta stammar.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30