Röjsågsutbildning nivåguide

Vilken nivå på röjsågskörkort du behöver ha, beror på vad du ska använda röjsågen till. Den här översikten ger dig vägledning om vilken eller vilka nivåer som du behöver.

Röjsågsutbildning Nivå RT − trimmer

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara ett säkert och effektivt arbete med grästrimmer och röjsåg vid trimning av gräsvegetation. Utbildningen vänder sig till dig som använder grästrimmer återkommande i arbetet eller på fritiden.

Röjsågsutbildning Nivå RA − grund

Utbildningen syftar till att ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda röjsåg vid enklare röjningsarbeten som till exempel vid röjning av gräs och sly. Utbildningen vänder sig till dig som är nybörjare.

Röjsågsutbildning Nivå RA − repetition

Utbildningen syftar till att befästa de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda röjsåg vid enklare röjningsarbeten som till exempel vid röjning av gräs och sly. Utbildningen vänder sig till dig som är van användare.

Röjsågsutbildning Nivå RB − skogsröjning

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid normal skogsröjning och underväxtröjning. Fokus ligger på skogsröjning med betoning på arbetsteknik och riktad fällning vid ungskogsröjning och underväxtröjning. Utbildningen vänder sig till dig som redan använder röjsågen återkommande i arbetet eller på fritiden.

Röjsågsutbildning Nivå RARB

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid både enklare röjningsarbeten, som till exempel vid röjning av gräs och sly, samt vid ungskogs- och underväxtröjning. Utbildningen vänder sig till dig som använder röjsågen återkommande i arbetet eller på fritiden.

Röjsågsutbildning Nivå RARB − repetition

Utbildningen syftar till att befästa de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid både enklare röjningsarbeten, som till exempel vid röjning av gräs och sly, samt vid ungskogs- och underväxtröjning. Utbildningen vänder sig till dig som tidigare genomfört grundläggande utbildning i röjsåg motsvarande lägst nivå RB, men som saknar röjsågskörkort nivå RARB.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-18