Vårflod i Vindelälven. Foto: MostPhotos

Våra skogsfastigheter i norra Sverige

Skogsstyrelsen har fyra fastigheter i de norra delarna av Sverige. De ligger i kommunerna Krokom, Ånge, Sollefteå och Umeå. Totalt förvaltar vi cirka 1996 hektar för de här fastigheterna. Till största delen består marken av produktiv skogsmark.

Halåsen 1:1 i Jämtland

Fastigheten köptes av Skogsstyrelsen 1930 med syfte att starta upp utbildningsverksamhet för skogsägare. Under de senaste 15 åren har det varit stort fokus på hyggesfritt skogsbruk och anläggande av försök- och demoytor på fastigheten. Halåsen 1:1 består av cirka 390 hektar varav 350 hektar är produktiv skogsmark. Halåsen ligger nordost om Östersund och högsta punkten ligger 415 meter över havet.

Västerhångsta 5:9 i Västernorrland

Fastigheten köptes av Skogsvårdsstyrelsen i Västernorrlands län 1934. Den har använts under lång tid för myndighetens rådgivning och rådgivningskampanjer samt vid tekniska utbildningar. Total areal är 223 hektar varav 217 hektar är produktiv skogsmark. 

Skedom 1:5 i Västernorrland

Dåvarande Skogsvårdsstyrelsen köpte 1954 en av skogsfastigheterna inom Skedoms by. Fastigheten bestod då av 421 hektar produktiv skogsmark som ligger till grund för den fastighet vi idag kallar för Skedom 1:5, 12:1. Total areal är 565 hektar. Till fastigheten hör en del i den samfällda fäbodvallen vid Skedomsjön.
Skedom ligger i centrala delen av Västernorrland, nära Sollefteå.

Bäcksjön 1:1 i Södra Västerbotten

Fastigheten köptes av Skogsstyrelsen 1940. Den totala arealen för fastigheten är 818 hektar. 669 hektar är produktiv skogsmark och 159 hektar är del av Bäcksjön. På fastigheten finns en naturslinga med skog och skogsskötsel med besökspunkter och skyltar. Bäcksjön är tänkt att använda för rådgivning, undervisning samt för forskning kopplat till SLU och SkogForsk.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-06